۵ مطلب با موضوع «پژوهش» ثبت شده است

«زبان فارسی» کلیله و دمنه را به جهان معرفی کرد

رییس مرکز تحقیقات زبان فارسی بنیاد سعدی در دهلی در «نشست علمی تراجم فارسی به سنسکریت» گفت: آشنایی غرب با اثر جاودانه کلیله و دمنه، به واسطه ترجمه این اثر توسط ایرانی‌ها و در واقع از رهگذر ایران و زبان فارسی بوده است.


پایگاه داده های زبان فارسی

پایگاه داده های زبان فارسی (http://pldb.ihcs.ac.ir) به منظور ایجاد مجموعه ای بزرگ از پیکره های گوناگون زبان فارسی امروز طراحی شده است و در آن متن های برگزیده ادبی، علمی، هنری، سیاسی و مانند اینها از گونه های نوشتاری و گفتاری فارسی وجود دارد. این سامانه امکان جستجوی واژه ها، ترکیب ها ، باهمایی ها و بررسی بسامد آنها را به همراه گزارش های آماری متنوعی از متون فراهم می کند. افزون بر اصل متن ها و واژه های به کاررفته در آنها، معنی، مقوله دستوری، آوانگاشت و ریشه یا (بنواژه) بسیاری از واژه ها نیز در پایگاه وجود دارد.


معرفی سامانه ارزیابی مهارت درک مطلب فارسی‌آموزان با قابلیت تعامل دوسویه

سامانه ارزیابی مهارت درک مطلب فارسی‌آموزان با قابلیت تعامل دوسویه (http://coling.ihcs.ac.ir) طرحی است که با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و همچنین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی توسط دکتر مسعود قیومی در فاصله زمانی 1397 تا 1399 انجام پذیرفته است.