۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

روز جهانی زبان مادری

روز بیست و یکم فوریه هر به نام روز جهانی زبان مادری از سوی یونسکو انتخاب شده است

و هدف از آن ترویج و حفاظت از انواع زبان‌ها است.

 

نامگذاری این روز در کنفس عمومی یونسکو در ۱۹۹۹ به منظور کمک به وع زبانی و فرهنگی

انجام شده‌است.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، ۲۰۰۸ را  جهانی زبان‌ها

 اعلام کرد.