۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گل مجید خان» ثبت شده است

باید حفظ زبان و فرهنگ را از ایرانیان یاد گرفت

رئیس دانشگاه اسلامیه کالج پیشاور با اشاره به اینکه فردوسی و خوشحال خان ختک در علم و اندیشه پاک و شجاعت همانندی نداشته اند و این درس را باید به نسل جدید منتقل کرد، اذعان داشت: در اینجا باید حفظ زبان و فرهنگ را از ایرانیان یاد گرفت. متاسفانه در پاکستان به ویژه قشر جوان، زبان بیگانه را جایگزین زبان مادری خود کرده اند.