۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهناز احمدی قادر مؤلف مجموعه کتاب‌های آموزشی چارچوب» ثبت شده است

جامعیت مدرسه مجازی «مینا» و انطباق نقشه محتوایی «چارچوب» با هر برنامه درسی

نشست تخصصی مجازی معرفی سامانه های آموزش برخط «مینا» و «چارچوب» برگزار شد و ناظر سامانه آموزش مجازی وب محور زبان فارسی «مینا» بر جامعیت این سامانه و همچنین مؤلف مجموعه آموزشی «چارچوب» بر قابلیت انطباق آن با هر برنامه درسی تأکید کرد.